Công ty Sài Gòn Cây Xanh

Địa chỉ : 338/26/14b, đường Nguyễn An Ninh, khu phố bình Minh 1, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Vườn ươm công ty địa chỉ gần ký túc xá khu A, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liện lạc: 0938.626.579070.895.7745